छोट रानी गोदी बैठे, बड़ रानी नैहर जाय…सरगुजिहा डोमकच्छ-

ग्राम पंचायत-बाक, विकासखण्ड-ओडगी, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से दिल कुमार और उर्मिला एक सरगुजिहा डोमकच्छ गीत सुना रहे हैं :
छोट रानी गोदी बैठे, बड़ रानी नैहर जाय-
मोर रानी नैहर जाय मझुली मा रानी सगा आंसू ढरकाय-
मै नइ सको बोला हमर आंसू ढरकाय लो-
हाय रे आंसू ढरकाय…

Download (20 downloads)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *