लाली गुलाली दरस लेहूँ मईया मोर, येहू दल ला केकर हवे हो माई…भजन-

ग्राम पंचायत-बोंगा, विकासखण्ड-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से रामकिसुन एक भजन सुना रहे हैं :
लाली गुलाली दरस लेहूँ मईया मोर-
येहू दल ला केकर हवे हो माई-
तोर पईंया लगो मईया, येहू दल ला केकर हवे हो माई-
येहू तो दल ला हवे माता बूढी मईया कर-
घोड़ा टापें फूल कुम्हीलावे हो माई-

Download (38 downloads)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *