एदे कहीन बड़े गे, सीचे जाबो लोलो दोनों तो परानी…भुनियारी गीत-

ग्राम पंचायत-मदन नगर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से परसोसन सरगुजिहा में एक भुनियारी गीत सुना रहे हैं :
एदे कहीन बड़े गे, सीचे जाबो लोलो दोनों तो परानी-
खेत कर मोहानी, ये खेला भले गा-
कोन हरा कोड़ी धरे, कोन तोर मोरा भाई-
सीचे जाबे रे…

Download (5 downloads)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *