हाय रे हो कोकिलार किलागढ़…सरगुजिहा कर्मा गीत-

ग्राम-भरदा, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़) से घांसी प्रसाद एक कर्मा गीत सुना रहे हैं :
हाय रे हो कोकिलार किलागढ़-
कैसन उठा रे सेंदुरगढ़, कोकिलार किलागढ़-
कैसन उठे लाली लहंगागढ़ कोकिलार किलागढ़-
कैसन दिसे रे लाली तो लहंगागढ़-
कैसन दिसे रे लाली तो लहंगागढ़, कोकिलार किलागढ़…

Download (7 downloads)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *